About Us

Company Overview

Agri.vn là mạng xã hội và thương mại của ngành nông nghiệp. Nơi mà nông dân, các chuyên gia nông nghiệp và các nhà doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối, trao đổi kiến thức và mua bán những mặt hàng nông sản cũng như các thiết bị nông nghiệp phù hợp với nhu cầu.

Our Expertise

Tầm nhìn?

Tầm nhìn?

Mạng xã hội thương mại nông nghiệp số 1 Việt Nam

Sứ mệnh

Người bạn đồng hành vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi nhà nông.

Khách hàng của chúng tôi là ai?

Sản phẩm của chúng tôi là gì?

Website và ừng dụng tích hợp các giải pháp công nghệ phù hợp nhất với đặc thù của ngành nông nghiệp, nhưng quen thuộc để mọi người nông dân đều có thể dùng.

Sản phẩm của chúng tôi là gì?

Khách hàng của chúng tôi là ai?

Mọi nông dân đã và đang trồng trọt hay chăn nuôi. Những vị chuyên gia am hiểu về các vấn đề nông nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động thương mại trong ngành nông nghiệp.

What our goals are?

Giá trị cốt lõi của chúng tôi?

Tin thần của những người nông dân cần cù và chịu đựng khó khăn, từ thời gian làm đất gieo trồng, trải qua một khoảng thời gian chăm bón cho đến khi thu hoạch là một quá trình gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, và đây cũng chính là tin thần làm nên giá trị cốt lõi của Agri.vn

Our Strong Points

Our Strong Points

  • A total suppler in gardening and farming – only us in Vietnam
  • Have a network of sale point around the country
  • Deeply understanding of gardening and farming
  • Apply latest technology in management
  • Good workforce in marketing, sales, PR
  • We are officially distributing for strong brandname such as Cellfast, DIG corp, Rivulis….
Avatar

- Ryan Tu Bui -

Production Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no